Het Nieuwe Eemland: Topsportvriendelijke schoolOfficieel
Op woensdag 24 september 2014 ontving Het Nieuwe Eemland als enige school in Amersfoort het officiële predicaat ‘Topsportvriendelijke School’.
De heer S. van den Boom, directeur van de Vereniging Sport Utrecht (VSU), overhandigde aan rector mevrouw M. Swets een bord dat aan de schoolmuur gehangen zal worden. Eveneens aanwezig was Simone Koot, project-medewerker VSU Topsport en winnares Olympisch Goud Waterpolo in Beijing 2008.

Lees hieronder meer over Topsportvriendelijk onderwijs en aanmelden hiervoor.


M. Swets, S. van den  Boom en S. Koot

Topsportcoördinator F. Engelen

Op vrijdag 27 september 2013 werd onder veel belangstelling de intentieverklaring Topsportvriendelijke school ondertekend door de directeur van VSU Topsport (Vereniging Sport Utrecht, onderdeel van Olympisch Netwerk Midden Nederland) en de rector van Het Nieuwe Eemland. Het Nieuwe Eemland is de enige middelbare school in Amersfoort die deze status heeft. Topsportvriendelijke scholen hebben een topsportcoördinator en ondersteunen sporttalenten in hun weg naar de top. Hierbij zoekt de school samen met de topsporter, binnen de wettelijke mogelijkheden, oplossingen voor knelpunten in de combinatie van school en sport.
      Artikel AD 24.09.13
                     Artikel Dichtbij.nl 30.09.13

Het Nieuwe Eemland behoort bij de Olympisch Netwerk Scholen
De Olympisch Netwerk Scholen hebben zich verenigd in een netwerk.
Als Olympisch Netwerk School bieden we extra faciliteiten aan topsporters en sporttalenten, te weten:
  - extra begeleiding bij je studie
  - het aanpassen van roosters, indien mogelijk
  - hulp bij het maken van planningen
  - het verplaatsen of in aangepaste vorm afleggen van proefwerken
  - eventueel uitstel van huiswerk
  - begeleiden op afstand indien je lang weg bent

Ben jij een topsporter?
Of je in aanmerking komt voor een status hangt af van je leeftijd, bondselectie en/of het niveau waarop je sport.
Als je nog geen officiële status hebt en je denkt hier wel voor in aanmerking te kunnen komen, neem dan contact op met onze topsportcoördinator, mevrouw Meike Land.

Aanmelden
Aanmelden kan via de topsportcoördinator van onze school:
Mevrouw Meike Land
Tel: 033 – 461 2984
E-mail: m.land@hetnieuweeemland.nl 

Het Nieuwe Eemland werkt samen met de volgende sportorganisaties/verenigingen: