Dagrooster voor Vrijdag 24 november 2017

Ziek: BKM(h4maw3 gaat 3e u door), BMO, BSC, DRW, GID, KOT, MIE, VAD, VDE, VLW

Afwezig: BMG(1-10), BWG(1-10), CAR(1-10), DRE(1-10), GRN(1-10), HAN(1-10), INW(3-3), KTB(1-10), OSG(1-10), RNG(1-10), ROG(1-10), SDB(1-10), SKW(1-2), VMG(1-10)

I.v.m. excursie: (6-10); BWW+ZMT+v1b

.

Mededelingen:  

I.v.m. Duivensport is Sporthal Zielhorst niet beschikbaar

I.v.m. werkzaamheden p.lo niet beschikbaar

V3y: 2e u ne FRN->4e u; 2e en 3e u vrij

.

Roosterwijzigingen:

uur klas was wordt docent lokaal opmerkingen
1 - 2 h2a lo --- --- ---
1 h2y gs --- --- ---
1 - 2 h2z o&o --- --- ---
1 - 2 h3z lo --- --- ---
1 - 2 m4a loA --- --- ---
1 - 2 v4ab wisA3 --- --- ---
1 v4c entlC --- --- ---
1 h5abcd wisB5 --- --- ---
1 h5abcd biol5 --- --- ---
1 b-pl --- --- --- (Mie)
1 m2-du --- --- --- (Vad)
2 mh1a td-b td-b Fth 1.13 toets
2 hv1b en IVU Lle aula alleen diff lln
2 v1c gs IVU Lle aula alleen diff lln
2 h2w o&o IVU Gbf aula
2 v2x gs IVU Gbf aula
2 v3y ne --- --- --- ->4e
2 m3abc du4 --- --- ---
2 v4ab wisB3 --- --- ---
2 v4c maatC --- --- ---
2 - 3 h5abcd nlt2 --- --- ---
2 v6ab cae9 --- --- ---
3 mh1b en IVU Hld aula
3 hv1c ak ak Gna 2.05
3 v1a gs wi Ccw 2.08 ipv 7e
3 h2a gs ak Rza 1.20 ipv 6e
3 h2w o&o IVU Bal aula
3 v2b lo lo Dkl 0.06
3 v2y wi IVU Bal aula
3 v3y na --- --- ---
3 h4abde maw3 maw3 Stm C103 gaat door
3 h4abdef wisA3 --- --- ---
3 - 4 v5a entlA --- --- ---
3 - 4 v5b loB loB Drg B301
3 v6ab wisA7 --- --- ---
3 m-du --- --- --- (Vad)
3 m-lo m-lo Bbg B008 (Bbg)
4 mh1a en IVU Rzg 1.09
4 - 5 hv1c o&o --- --- ---
4 m2a lv IVU Wne C009
4 v2b lo lo Dkl 2.11
4 v2z gs IVU Bbg 1.20 *
4 v3y lo ne Frn 1.12 ipv 2e
4 - 5 m4ab du3 --- --- ---
4 v4b maatB --- --- ---
4 h-bi --- --- --- (Ktb)
4 h-gs --- --- --- (Bwg)
4 h-wb --- --- --- (Drw)
4 h-re --- --- --- (Vlw)
5 h3z na --- --- ---
5 v3y lo lo Bbg 2.11
5 v3z sk sk Dks 2.14 DEF!
5 h4c loC loC Lhg C011
5 - 6 h4d loD loD Drg B301
5 h4f maatF --- --- ---
5 v4c entlC --- --- ---
5 - 6 h5abcd biol3 --- --- ---
5 h5abcd wisA3 --- --- ---
5 v5abc wisB4 --- --- ---
6 h2a ak --- --- --- ->3e
6 h2x du IVU Bbg 1.08
6 h2z wi IVU Svl 0.11
6 v2a nask --- --- ---
6 - 7 h3a lo lo Dkl 2.12
6 h3b wi ak Rza 1.20 ipv 7e
6 v3y gs --- --- ---
6 h4b entlB --- --- ---
6 h4c loC --- --- ---
6 h4e maatE --- --- ---
6 (v1b) wi --- ---
7 v1a wi --- --- --- ->3e
7 - 8 v1c lo --- --- ---
7 h2b bu wi Ccw 2.08 ipv 8e
7 - 8 v2a lo --- --- ---
7 h3b ak --- --- --- ->6e
7 h3y du --- --- ---
7 v3y fa --- --- --- ->do 30-11/8
7 v3z wi ak Rza 1.20 ipv 8e
7 m4a enA --- --- ---
7 h4a maatA --- --- ---
7 h4b biol2 --- --- ---
7 h5c entlC --- --- ---
8 h2b wi --- --- --- ->7e
8 h2x o&o --- --- ---
8 h2y du --- --- ---
8 - 9 v3a lo --- --- ---
8 v3z ak --- --- --- ->7e
8 h4b buB --- --- ---
8 h4e entlE --- --- ---
9 h2z o&o --- --- ---
9 h4acde ges2 --- --- ---
Voorlopig Dagrooster voor Maandag 27 november 2017

Ziek: GID, KOT

Afwezig: ACE(1-10), BOE(6-10), DRB(1-10), EDT(1-10), LSO(3-6: v3y o&o gaat door), SKB(1-10)

I.v.m. excursie: (6-10): SLB+MDT+hv1d

Mededelingen:  

Workshop enkele V4 O&O leerlingen: 10:15u. Locatie WAR Geldersestraat 6

 

h4biol3: ma 10e u ipv di 1e u DEF!

Hv1b: 1e u wi Snn->4e u; 1e u vrij

.

Roosterwijzigingen:

uur klas was wordt docent lokaal opmerkingen
1 - 2 mh1c td-t --- --- ---
1 hv1b wi --- --- --- ->4e
1 v2z du --- --- ---
1 m-bi --- --- --- (Skb)
1 m-en --- --- --- (Ace)
2 h2x du IVU Sdn 1.05
2 m4c bi3 --- --- ---
3 hv1b o&o fa Hmf 2.11 ipv 8e
3 v2y o&o IVU Pyf 2.14
4 hv1b o&o wi Snn 2.02
4 - 5 v3y o&o o&o Mdt 2.13
4 m3b enB --- --- ---
5 mh1b td-t fa Hmf 1.04 ipv 7e
5 h2y du IVU Grn 2.02
5 h3x o&o --- --- ---
5 m3c enC --- --- ---
6 hv1b bu bu Drg 2.15
6 h2b du ne Sdn 1.05 ipv 7e
6 h3b en en Mce 1.09
6 h3x o&o --- --- ---
6 h3y bi --- --- ---
6 m3c enC --- --- ---
7 mh1b fa --- --- --- ->5e
7 m2c en IVU Osg C103
7 h2b ne gs Brg 1.22
7 - 8 h2y bi --- --- ---
7 h3b bi --- --- ---
7 m4abc ec2 --- --- ---
8 hv1b fa --- --- --- ->3e
8 h2b gs --- --- --- ->7e
8 h3y du --- --- ---
8 m4abc ec4 --- --- ---
Inhaaluur

Indeling inhaaltoetsen miv 11 september 2017:

.

TP:

Brugklassen: donderdag: 8e en 9e u in lokaal 2.08

h23: dinsdag: 8e en 9e uur in lokaal 1.22

v23: woensdag: 8e en 9e u in lokaal 1.22

 

PH:

m234: woensdag: 8e en 9e u in lokaal B101

h45: dinsdag en donderdag het 9e en 10e u in lokaal C008

v456: dinsdag en donderdag het 9e en 10e u in lokaal C008

 

 

Publicatie van het dagrooster

Hoe weet ik of er lessen uitvallen?

Elke dag staat, vanaf de 2e pauze, op de monitoren in de school en op de schoolsite/dagrooster welke docenten de volgende dag afwezig zijn en eventuele andere mededelingen.

Alle roosterwijzigingen n.a.v. deze mededelingen komen in  HET VOORLOPIGE DAGROOSTER. Deze staat uiterlijk om 17:00 uur voorafgaande aan de betreffende dag op de dagroosterpagina van de schoolsite

http://meridiaan-college.mwp.nl/tHoogelandt/Organisatie/Roosters/Dagrooster.aspx  

Je moet zelf het dagrooster op de schoolsite in de gaten houden. Deze wijzigingen staan dan nog niet in Magister!

’s Ochtends worden zo snel mogelijk, maar tussen 07.00 en 07.30 u, de laatste wijzigingen in het dagrooster verwerkt en weer op de dagroosterpagina van de schoolsite gepubliceerd. In de titel verdwijnt dan ‘voorlopig’ en het dagrooster is dan definitief.

Komen er in de loop van de dag nog wijzigingen dan wordt dat duidelijk op het dagrooster weergegeven.

Het dagrooster op de schoolsite is het meest up-to-date.

Kijk voor je naar school gaat ALTIJD even op het dagrooster of je roosterwijzigingen hebt die dag! (je kunt nl zo maar, door een wijziging, het 1e u vrij zijn!)

 

Dagrooster in Magister:

De wijzigingen op het rooster van de dag worden maar alleen ’s ochtends tussen 07.00 en 07.30 u  in Magister ingelezen. 

 

Dagrooster op de monitoren in de school:

Dagrooster = zwarte letters

Wijzigingen in mededelingen na publicatie van het definitieve dagrooster = rood

Mededelingen voor het dagrooster voor de volgende dag = blauw

 

Tussenuren 1e  en 2e klassen:

De tussenuren in de 1e en 2e klassen worden opgevangen door docenten. Op het dagrooster staat er dan IVU (=invaluur) als vak.

 

Tussenuren in 3e klassen en hoger:

Uitval van een les 3e klas en hoger wordt in het dagrooster aangegeven met ---   ---  ---.